صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما
       نهمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران       جشنواره فیلم       سومین همایش بهاره چشم پزشکی
ثبت نام شدگان كارگاه Workshop registered

ردیفنام و نام خانوادگیشماره نظامعنوان کارگاهتاریخساعت مکان
 1 غلامحسين آقائي  21143  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 2 حسين ابراهيمي فر  21887  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 3 ماندانا احمدي  37495  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 4 محمدمهدي احمديان  20603  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 5 محمدرضا اسدالهي  130461  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 6 فاطمه اسلامی  93219  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 7 فريور اسماعيل زاده  20568  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 8 رضا اسماعیلی فلاح  157248  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 9 محمدكريم اسمعيلي  33026  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 10 محمدعلي امين سبحاني  26129  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 11 آناهیتا امیرسرداری  126552  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 12 بهروز اولیا  145960  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 13 عليرضا ايراني  89088  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 14 ویدا ایلخانی پاک  115020  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 15 رحمان بیرامی  123339  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 16 راضیه پارسا  121957  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 17 پویان پهلوانی  157445  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 18 کاوه پورحبيبي  85795  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 19 سعدالله پويان  35809  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 20 علی پیری اردکانی  124380  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 21 منصور تيموري  61129  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 22 سهيلا ثريا  28012  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 23 وفا ثمره اي  76605  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 24 رضا جعفري  102308  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 25 حسام الدين جغتايي  88904  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 26 سيدحميد حاجي ميرزائي  22580  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 27 نرگس حسنلو  124315  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 28 حميدرضا حسني  83103  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 29 سيدمجتبي حسيني  65572  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 30 سيدعباس حسيني راد  29143  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 31 فاطمه حق بين  17649  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 32 رکسانا حق پرست  80201  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 33 كيومرث حيدري گرفمي  31915  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 34 داوود حیاتی    Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 35 عباس خان نژاد  32601  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 36 مهسا خاکباز  90919  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 37 عليرضا خدائياني  10696  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 38 كريم خدايي  62146  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 39 کیوان خسروی فرد  104609  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 40 حسين دارنهال  23965  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 41 مینا درگاهی  133309  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 42 محمدحسين راسخي نژاد  26011  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 43 فريبرز رجايي  75310  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 44 بهروز رحيملو  90047  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 45 بهروز رحيمي  111370  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 46 محمود رحيمي بشر  72058  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 47 اناهيتا رسولي    Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 48 رضا رضائي  90167  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 49 عسگري رضانژاد اميردهي  60531  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 50 جهانگير رضواني  30466  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 51 محمود رهرو  41870  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 52 خسرو روزبه    Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 53 غلامعباس روستائی  102535  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 54 مهرناز زمانی    Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 55 بهروز سعیدیان  129242  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 56 ساسان سلطاني پر  36166  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 57 غلامرضا سليمانيان  82101  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 58 محمد حسن سيفي  128375  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 59 غلامرضا سیدپیران  128795  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 60 محمدتقي شاكري  20040  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 61 نصرت اله شاه محمدي  23881  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 62 فريده شريفي پور  33598  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 63 علي شريفی  26140  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 64 شهریار شعاعی    Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 65 ناصر شعيبي  70605  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 66 مسعود شفیعی  127992  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 67 کورش شهرکي  128039  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 68 علي صادقي  122454  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 69 محمدابراهيم صافی  12234  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 70 مسعود صالحي پور  72928  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 71 علي صديقي  104511  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 72 لادن صفوي زاده  99007  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 73 شاهرخ صفي نازلو  33602  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 74 معصومه طاهرزاده  93181  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 75 محسن عادل پور  108944  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 76 پوریا  عبدی    Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 77 سعيد عزيزي شول  65362  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 78 سینا عزیزی شول  89174  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 79 روشنك علي اكبر نواحي  84725  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 80 يوسف عليزاده  23542  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 81 حسين عليمرداني  33445  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 82 محمد علیزاده  141776  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 83 زهرا فرزين وش  124583  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 84 نوید قاسمبگلو  121544  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 85 عليرضا قاسمي آريان  38697  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 86 محمد قاسمي برومند  17497  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 87 هادی قدیمی  105132  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 88 مسعود قربانیان    Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 89 كيانا كامروا  74104  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 90 آرزو كريمي مقدم  79752  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 91 زهرا كلانتری  90731  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 92 علي لشگري  121908  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 93 مهرداد محمدپور  62230  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 94 آراز محمدزاده  84707  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 95 ناصح محمدي  63150  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 96 محمد محمدي روزبهاني  40739  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 97 پرويز محمدي مزلقاني  32782  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 98 مهدي مختاري فرد  23646  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 99 حميد مرآت  26658  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 100 رحيم معصومي گنجگاه  18665  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 101 حسين مقدسي فر  99352  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 102 فريده ملائي  60927  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 103 عبدالرضا مناف زاده  23647  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 104 منيژه مهدوي اناری  64867  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 105 محمود مهري  41889  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 106 سيده فاطمه موسوي  101158  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 107 زهراسادات موسوی    Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 108 وحید موفقی  150544  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 109 حميد مويد  33066  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 110 رضا میرشاهی  146152  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 111 پريسا نادري  111181  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 112 التفات نجف زاده  12971  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 113 مرتضي نجفي  75997  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 114 هادی نجمی  95417  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 115 روشنك نظري  58649  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 116 محمدمهدي نوراني  75390  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 117 ناصر نورمحمدی فر  105651  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 118 مليحه نيك انديش  80011  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 119 سید علی هاشمی    Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 120 محسن هفده تني  25943  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 121 منصور ولايي  77534  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 122 سليمان وليزاده  24798  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 123 هادي وکيلي  129956  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 124 حسين يوردخاني  28574  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 125 حسين يوسفي جوردهي  20739  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 126 ندا کارگر دهنوی  109889  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 127 اميرقاسم کرامتي  75625  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2
 128 مریم یادگاری  95843  Advanced Dispensing  2019/04/17  11:00 - 13:00  سالن 2

  

برنامه همایش             ثبت نام همایش            ثبت نام کارگاه(Advanced Dispensing)
ورود شرکت کنندگان اخبار گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
نشریه بهاره حامیان همایش
 
آمار بازديدها
تماس با ما
روز شمار
امروز 11
ماه جاری 35002
کل مراجعات 509111
نشانی: تهران، خيابان کارگر شمالی، نرسيده به خيابان فاطمی،کوچه فردوسی، پلاک 3
کدپستی 1418663741
شماره تماس: 2-66919061-021
رایانامه: info@springophthalmologymeeting.ir